Mejdal-Halgård Badminton

Formandens beretning den 17. februar 2015

Har lige siddet og set tv, hvor Danmark endnu engang har brilleret i badminton ved i helt suveræn stil at vinde hold EM med en overbevisende sejr over England.

Endnu et eksempel på, at vi Danmark bliver ved at fostre særdeles dygtige elite badmintonspillere. Værre ser det ud, når vi taler om badmintonsporten som breddeidrætsgren i Danmark.

Jeg selv har spillet motionsbadminton i efterhånden 45 år, og synes det er en rigtig dejlig motionsform – men det er der efterhånden desværre ikke ret mange, der synes, ligesom det at gå til badminton som barn/ung heller ikke har den store appel.

I Mejdal-Halgård Badmintonafdeling har 2014 været et historisk dårligt år i forhold til udviklingen i medlemmer. Sidste år faldt vort medlemstal med 16 medlemmer til 65 og i denne sæson fortsætter tilbagegangen, idet vi nu er nede på ca. 45 medlemmer.

Dette på trods af, at vi har gode tider i hallen at tilbyde og meget kvalificerede ungdomstrænere med Rene Stokvad i spidsen. Faktisk har vi i denne sæson haft et unikt set-up i forhold til ungdomsbadminton, idet det er lykkedes for Rene at få nogle dejlige unge mennesker til at hjælpe med træningen, hvilket har betydet at træningen har kunnet fokuseres rigtig meget – på en motiverende måde - om den enkelte spillers udvikling. Men alligevel er antallet af ungdomsspillere gået tilbage.

Indeværende sæsons medlemstilbagegang har betydet, at vi har afgivet yderligere 2 timer i hal A, idet vi simpelthen ikke har haft et tilfredsstillende aktivitetsniveau i disse timer, og derfor har afgivet dem til henholdsvis gymnastik og håndbold.

Manglende medlemmer og mange ledige haltimer i hal B medfører desværre også, at økonomien bliver belastet. Vi kommer ud af 2014 med et meget stort underskud på ca. kr. 11.000, og har nu en egenkapital på knap kr. 50.000.

Et underskud af en sådan størrelse er klart utilfredsstillende, og får umiddelbart den konsekvens, at vi bliver nødt til at blive fritaget for leje af et antal timer i hal B, som vi p.t. ikke anvender, således at vi som minimum kan realisere et 0-resultat i 2015.

På ledelsessiden har vi også udfordringer. Rene Stokvad, Carsten Rasmussen og jeg selv har bebuddet  afgang fra bestyrelsesarbejdet i forbindelse med denne generalforsamling.

Tilbage sidder Frode Kirkegaard i bestyrelsen og Per Sørensen som kasserer udenfor bestyrelsen.  Jeg håber inderligt, at det lykkes at finde nye kræfter til at være med til at drive foreningen.

Udover den sædvanlige indkaldelse til generalforsamling i Mejdal Bladet har vi i år skrevet til samtlige medlemmer for at orientere om situationen i afdelingen, og samtidig gjort opmærksom på, at der i aften er generalforsamling.

Jeg håber derfor, at vi i aften er flere end de 5 fra bestyrelsen, vi igennem flere år kun har været i forbindelse med vores generalforsamling.

Hvis ikke det lykkes at finde nye kræfter til at være med til at drive afdelingen, kan en nedlukning være eneste alternativ.

Det er bestemt ikke noget godt alternativ, men kan altså desværre være den eneste mulighed, hvis vi ikke meget snart finder nye kræfter.

Jeg vil igen i år afslutte min beretning med en tak for indsatsen til jer, der har været en del af et konstruktivt  ledelsesarbejde i det forgangne år:

 

-          Rene, der udover sekretær jobbet har varetaget jobbet som ungdomstræner igennem flere sæsoner

-          Frode, der styrer tildelingen af timer til motionister

-          Per, der styrer økonomien med sikker hånd

-          Carsten, der sørger for gaveindkøb og deltager i bestyrelsesmøderne

Tak.

Mejdal-Halgård – Badminton

Ole Dam Hansen, formand